• Dyrektor - Elżbieta Pietruszkiewicz - zajęcia świetlicowe
  • Wicedyrektor - Anna Miszczyk-Cichoń - matematyka, informatyka

 

 • Grzegorz Banaszkiewicz – matematyka, fizyka,
 • Anna Depta – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, technika, doradztwo zawodowe,
 • Grażyna Frontczak - chemia,
 • Sylwia Gallos – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne,
 • Beata Głogowska - język niemiecki,
 • Danuta Górska – przyroda, biologia, zajęcia świetlicowe,
 • Andrzej Górski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Janusz Hryniewicz – urlop dla poratowania zdrowia
 • Grażyna Kaźmierczak – język polski, zajęcia logopedyczne,
 • Teresa Komodzińska – Kos – pedagog,
 • Magdalena Krzyżaniak - plastyka, zajęcia świetlicowe,
 • Renata Łastowska – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,
 • Renata Nowak – wychowanie fizyczne,
 • Agnieszka Pawlak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe,
 • Alicja Pokorna – język angielski, plastyka,
 • Marta Popowczak – psycholog,
 • Agata Samulska – geografia, język angielski,
 • Daria Sielicka – muzyka, zajęcia świetlicowe,
 • Sebastian Stempniewicz – wychowanie fizyczne, informatyka,
 • Joanna Takuszewicz – religia,
 • Anna Trautman – edukacja wczesnoszkolna, matematyka,
 • Ewa Witkowska – język polski,
 • Katarzyna Wolak – edukacja wczesnoszkolna, szachy.