Kliknij poniżej rok ukończenia szkoły:

* Od roku szkolnego 1976/1977 uczniowie z Różanek uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp. Po wieloletniej przerwie pełną, ośmioklasową szkołę absolwenci opuścili w 1992r.