konkurs fotoZ okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Różankach ogłaszamy konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja szkoła w obiektywie”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Zdjęcia będą oceniane w kategoriach klas I-III i IV-VI. Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe. Oceniane będzie przede wszystkim wrażenie artystyczne. Zdjęcia mogą być w formie cyfrowej lub tradycyjnej.

Zdjęcia w formie elektronicznej (w formacie jpg, jpeg, png na płycie CD) oraz tradycyjnej w formacie 10x15 należy dostarczać do p. Agaty Samulskiej lub Małgorzaty Witkowskiej w zamkniętej, podpisanej przez autora kopercie z dopiskiem "Konkurs-moja szkoła w obiektywie".

Na fotografie czekamy do dnia 15 marca 2016r.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zdjęcia biorące udział w konkursie nie będą zwracane.