Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami)

Pobierz wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej

Wnioski o udzielenie informacji publicznej prosimy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Różankach
ul. Dębowa 3, Różanki, 66-415 Kłodawa

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.