Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów Szkoły Podstawowej:

język polski

pobierz
język angielski klasy 1-3 pobierz
język angielski klasy 4-8 pobierz
język niemiecki pobierz

historia

pobierz
wiedza o społeczeństwie
pobierz
przyroda pobierz
matematyka pobierz
zajęcia komputerowe klasa IV pobierz
zajęcia komputerowe klasy V-VII pobierz
muzyka pobierz
plastyka pobierz
technika pobierz
wychowanie fizyczne pobierz
religia pobierz
fizyka pobierz
chemia pobierz