WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w klasach I-III

 

2022/2023

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA w klasach IV-VIII

 

POBIERZ

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej

 

POBIERZ