Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin wypożyczeń podręczników uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach.

Regulamin

Oświadczenie

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021-2022

Zestaw podręczników

il wprow

Szanowni Rodzice !
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.


Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej należy składać w sekretariacie szkoły od 08.02.2021r. do 26.03.2021r..

 

Zgłoszenia dla dzieci z obwodu oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu szkoły należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Wnioski można pobrać klikając odpowiedni link:

Zgłoszenie dziecka do szkoły z obwodu szkoły

Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach z religii lub etyki

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

Bardzo się cieszymy, że po tak długiej przerwie możemy powitać naszych uczniów w murach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 i możemy wrócić do tradycyjnej nauki w szkole. Przed całą szkolną społecznością nowe wyzwania... Musimy wspólnie im sprostać.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników wprowadziłam Wewnętrzną procedurę funkcjonowania szkoły obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w czasie epidemii koronowirusa.

 

/-/ Elżbieta Pietruszkiewicz

 

Wewnętrzna procedura