001Upłynął pierwszy okres roku szkolnego 2022/2023. To również czas na podsumowanie działań przyrodniczo- biologicznych w szkole. Odbyły się w tym czasie następujące przedsięwzięcia:

-16 września-Sprzątanie Świata- Polska 2022- wzięły udział klasy 1-8/ posprzątano tereny przy szkole i tereny przydrożne w Różankach, zakupiono i posadzono rośliny( hibiskus, forsycję, pigwę, krzewuszkę, perukowiec) za fundusze zebrane przez uczniów w ubiegłym roku, przeprowadzono konkurs- kolaż do tematu „Wszystkie śmieci nasze są”, a prace konkursowe wyeksponowano na wystawie szkolnej, pozyskano materiały z Fundacji Nasza Ziemia dla klas 1-3 z którymi wychowawcy przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej/,

-27 września-edukacja ekologiczna „W szkole też możesz być ECO” dla klas 1-8/ uczniowie z każdej klasy zostali zapoznani z zasadami ECO(prezentowanymi na gazetce szkolnej), które każdy może i powinien stosować w domu i w szkole, te zasady to: nie śmieć, oszczędzaj wodę, gaś światło, segreguj odpady, nie niszcz roślin, szanuj podręczniki, meble i sprzęt w szkole, ograniczaj plastik, wykorzystuj do końca zeszyty, kredki, ołówki/,

-10 października-Światowy Dzień Drzewa- uczestniczyły dzieci z klas 1-8/przeprowadzono konkursy dla dwóch grup wiekowych do tematu ” Brzoza i Dąb to znane polskie drzewa” z zadaniem wykorzystania w pracach liści, kory, nasion, owoców drzew lub przedstawiając zdjęcia obrazujące te drzewa, prace zaprezentowano na wystawie szkolnej/,

-17 listopada- Zajęcia edukacyjne dla klas 5b, 6 w Parku Narodowym Ujście Warty Chyrzyno- Słońsk/uczniowie uczestniczyli w zajęciach o tematyce „Bezkręgowce wodne” oznaczając wyłowione organizmy z wody- wykorzystując mikroskop i klucze do rozpoznawania bezkręgowców oraz brały udział w zajęciach na ścieżce „Mokradła” obserwując między innymi ptaki, jak również uczestniczyli w grach i zadaniach interaktywnych w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym PN Ujście Warty w Słońsku/,

-21 listopada- Światowy Dzień Rzucania Palenia -projekt dla uczniów wszystkich klas z zaangażowaniem do rozmowy z dzieckiem rodziców \ klasa siódma zaprezentowała gazetkę edukacyjną „Nie sięgaj po papierosy! - Palisz? Wyłącz palenie! Dlaczego?, a pozostali uczniowie mogli wzbogacić ją swoimi pracami przedstawiając „Korzyści z niepalenia”, w akcji wykorzystano materiały edukacyjne przekazane przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną/,

-28 listopada- Ozdoba z szyszek polskich drzew iglastych – był to projekt przyrodniczy dla klas 1-8/ chętni uczniowie wykonali ozdoby z szyszek polskich drzew iglastych( sosna, świerk, modrzew) , ucząc się rozpoznawania tych drzew po szyszkach, prace dzieci były prezentowane na wystawie szkolnej/,

-12 grudnia- szkolny konkurs przedmiotowy z biologii- skierowany do uczniów z klasy 8 /uczniowie pisali test w szkole, do etapu rejonowego konkursu dostało się pięć uczennic, ten etap odbędzie się 24 lutego w Gorzowie/,

- 15 grudnia-Konkurs ornitologiczny „Ptasie problemy” Parku Narodowego „Ujście Warty” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty – /konkurs skierowany do uczniów z klas 7-8, chętni uczniowie rozwiązywali zadania testowe, a trzy osoby z największą punktacją weszły do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się 14 marca/,

-20 stycznia projekt „Karmnik- ptasia stołówka”- projekt był skierowany do wszystkich uczniów/ przeprowadzony przez uczennice biorące udział w konkursie ornitologicznym, zadaniem było wykonanie karmnika, do działań włączono zbiórkę karmy dla ptaków i zawieszenie karmników z pokarmem na drzewach w okolicy szkoły, karmniki zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej/,

-24 stycznia XXII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”- konkurs dla uczniów klas 8/ odbył się etap szkolny konkursu, do dalszej części przeszło trzech uczniów z najwyższą punktacją, kolejny etap konkursu odbędzie się 21 lutego/.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w realizowanych zadaniach. Ich zaangażowanie i kreatywność przyniosły bardzo wiele ciekawych prac, działań, doświadczeń, wzbogaciły także ich wiedzę o środowisku przyrodniczym. Udział dzieci w zadaniach był zawsze nagrodzony. Doceniamy wkład Waszej pracy w zdobywaniu wiedzy i Wasz rozwój.

Wszystkim Rodzicom zaangażowanym w pomoc i wspieranie swoich dzieci w realizowaniu zadań dziękujemy i zapraszamy do dalszej wspólnej pracy na rzecz nauki i wychowania.

Podsumowanie działań przyrodniczo-biologicznych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Różankach, w I okresie roku szkolnego 2022/2023