Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można składać od 20.02.2023r. do 31.03.2023r. w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia dla dzieci z obwodu oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu szkoły należy pobrać ze strony internetowej sprozanki.pl, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Zasady rektutacji do szkoły

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia

Deklaracja woli - religia/etyka

Zarządzenie ws. terminów rektutacji