W dniach 21-25 listopada 2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Życzliwości zorganizowany w związku z odbywającym się 21 listopada Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień, Dniem Dobrych Uczynków i Pozytywnych Emocji. Samorząd uczniowski zaprosił do projektu nauczycieli oraz uczniów z klas 4-8.
Jesteśmy świadkami konfliktu zbrojnego, jaki rozgrywa się w Ukrainie, czyli walka i łamanie praw. 21 listopada połączyliśmy Dzień Życzliwości z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. To wydarzenie, jednoczy wszystkie dzieci na świecie. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W ramach tego dnia wszyscy uczniowie zaproszeni zostali do ubrania się w kolorze niebieskim. Celem było okazanie wsparcia i solidarności dzieciom, których prawa nie są respektowane. Przez cały dzień rozbrzmiewały nam słowa:
"Mam prawo żyć"
"Mam Rawo być sobą"
"Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą."

Pokazaliśmy zatem, iż walka i zawiść szkodzą, niszczą, a nie budują. Inicjatywa życzliwości ma za zadanie przekonać ludzi do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy. Przesłanie akcji jest proste:
Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.


Samorząd Uczniowski zachęcił wszystkich uczniów do dzielenia się uśmiechem i dobrym słowem.
Tydzień życzliwości rozpoczął się poniedziałek 21 listopada. Na pierwszych godzinach lekcyjnych pani psycholog Marta Popowczak odczytała bajkę pt. "Ciepły i puchaty". Następnie uczniowie korzystali ( w czasie przerw) z fiszek pt. Weź ze sobą ciepłe i puchate np. uśmiechnij się, akceptuję, dobrego dnia znajdujących się na korytarzach szkoły i podawali dalej kolegom i koleżankom.
W ciągu całego tygodnia uczniowie mogli korzystać z Ławeczki Życzliwości, gdzie w czasie przerwy w życzliwej atmosferze można było ze sobą porozmawiać, a także z panią psycholog i pedagogami.
Na Szkolnej Tablicy Życzliwości, można było wpisywać hasła, pozytywne myśli i pozdrowienia dla wszystkich.
Kolejnym akcentem promującym życzliwość była Żółta Środa. W tym dniu na szkolnych korytarzach dominował w strojach kolor żółty.
Z ważniejszych wydarzeń nie można pominąć godzin wychowawczych w klasach 4-8, na których wychowawcy przeprowadzili pogadanki i dyskusje na temat życzliwości, konieczności okazywania innym szacunku i korzyści, jakie wypływają z otwartej i miłej postawy wobec innych ludzi. Dodatkowo uczniowie przygotowywali i wywieszali na drzwiach klasy plakaty zawierające cytaty z dobrym słowem, przysłowiami o dobroci i życzliwości, pozytywnym motywatorem, uśmiechami i wesołymi minkami, wykonywali żółte słoneczka – symbol życzliwości.
Samorząd uczniowski serdecznie dziękuje nauczycielom, pedagogom i uczniom za udział w projekcie.