wiewioraZ przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „Leśne stworzenia duże i małe” został rozstrzygnięty! Wzięło w nim udział 68 uczniów z 29 szkół z całej Polski. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności fotograficznych oraz uwrażliwienie na piękno i różnorodność otaczającej nas fauny.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili m. in.: Przedstawiciel Nadleśnictwa Kłodawa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach, stanęła przed niemałym wyzwaniem, kiedy spośród tak licznie zgromadzonych prac musiała wyłonić te zwycięskie. Przy ocenie fotografii członkowie komisji brali pod uwagę nie tylko tematykę czy oryginalność, ale również kompozycję zdjęcia, jego wykadrowanie i inne aspekty techniczne.

Po długich naradach komisja wybrała laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Dodatkowo zostały przyznane nagrody specjalne Nadleśnictwa Kłodawa oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach.

Oto zwycięzcy konkursu:

Klasy I- IV
I miejsce
Łucja Dobosz, Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
II miejsce
Adam Szyszkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu
Michał Wenczyński, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu
III miejsce
Emilia Bajor, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej

Nagroda specjalna Nadleśnictwa Kłodawa
Antonina Niciejewska, Szkoła Podstawowa w Kłodawie
Nagroda specjalna Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różankach
Michał Bona, Szkoła Podstawowa w Małogoszczu

Klasy IV- VIII
I miejsce
Patryk Majtyka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach
II miejsce
Jan Kocop, Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej
III miejsce
Emilian Straszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach

Nagroda specjalna Nadleśnictwa Kłodawa
Kinga Gibas, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
Nagroda specjalna Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różankach
Kryspin Winkler, Szkoła Podstawowa w Sompolnie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy nadesłane prace, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Informujemy, że nagrody wraz z dyplomami zostaną przekazane za pośrednictwem poczty.

Galeria fotografii konkursowych znajduje się pod linkiem: https://padlet.com/gallos5/t00dg2g2j3la6x1o  - zachęcamy do jej obejrzenia.