bohateron banerKolejny raz uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.


W tegorocznej edycji uczniowie klas ósmych wysyłali kartki do wybranego uczestnika Powstania Warszawskiego w formie online. Udział w akcji przypomniał uczniom, ze historia to nie tylko kartki podręcznika, a czasy Powstania Warszawskiego nie są aż tak bardzo nam odległe.

Warto pamiętać o historii