REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

Składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej można dokonywać

od 8.02.2022r. do 26.03.2022r.

Komplet dokumentów należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Wójta Gminy Kłodawa